English

Emekli olduktan sonra bağımsız çalışanlara ait sosyal güvenlik destek primlerinde ödeme şekli

Sirküler No: 1366

10/01/2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 5510 sayılı Kanuna  “Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 46 ncı madde ile “5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması” başlığını taşıyan Geçici 47 nci madde ile ilgili açıklamaları 18.02.2012 tarih ve 1363 nolu sirkümüz ile duyurmuştuk. Uygulama ile ilgili Kurum tarafından 11.02.2013 tarihli    2013-08 nolu genelge de yayınlandı.

Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları ve Dönemi: 

a) 5510 sayılı Kanunun Geçici 46 ncı maddesi gereğince: 01/10/2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar)(ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI, KENDİ ADINA İŞYERİ OLANLAR) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28/02/2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında yer almaktadır. 

5510 sayılı Kanunun Geçici 46 ncı maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31/05/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Geçici 47 inci (5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin yapılandırılması) maddesi gereğince:  5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince aylıkları kesilenlerden 2013 Şubat ödeme döneminden önce yersiz ödenen aylıklara ilişkin borçlarının, bir kısmı tahsil edilenler ile henüz tahsiline başlanmamış olanların borçları yeniden hesaplanacaktır.

Anılan Kanun kapsamında aylıkları kesilmesi gerekenlerden, 

1- Sigortalılıkları devam edenlerin, çalışmaya başladıkları tarih ile 2013/Şubat ödeme dönemi arasında, 

2- Sigortalılıkları sona erenlerin ise 2013/Şubat ödeme döneminden önce, çalışmaya başladıkları tarih ile işten ayrıldıkları tarih arasında,

yersiz ödenen aylıkları yapılandırma kapsamında yer alacaktır. 

Geçici 47 inci madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, en geç 31/05/2013 tarihine kadar örneği genelgedeki Ek: 3’te yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

-(a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borçlunun ikametgahının bulunduğu, 

-(b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamında ödenen yaşlılık aylıklarından kaynaklanan alacaklar için borçlunun sigortalı dosyalarının bulunduğu, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

-(c) (Emekli Sandığına tabi çalışanlar) bendi kapsamında ödenen emekli aylıklarından kaynaklanan alacaklardan dolayı da “Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Geneldeki konu başlıkları ve açıklamaları çok uzundur. Yukarıdaki açıklamalar kapsamında SGDP borcu olan işverenlerin borçları 6111 sayılı Kanun kapsamındaki hükümler kapsamında yapılandırılacak olması nedeniyle Kuruma borcu işverenlerin genelgeyi gözden geçirmelerini ve bu fırsatı kaçırmamalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…