English

2012 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1362

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 86 Sıra Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile;

2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyan edilen geçici verginin 18 Şubat 2013 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…