English

İşlemi tamamlanan teminat mektuplarının geri alınması ve konulan ipoteklerin kaldırılması

Sirküler No: 744

Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işlemlerde, idari işlemin sonuçlanabilmesi  için mevzuat gereği ve ticari ilişkilerden dolayı düzenlenen sözleşmelerde de sözleşme gereği karşı firmalara banka teminat mektubu verilebilmektedir.

Müşavirliğimizce tam tasdik kapsamında denetim hizmeti verdiğimiz bazı firmalarda, gerek resmi dairelere verilen, gerekse iş ilişkisinde bulunan firmalara verilen banka teminat mektubu ile ilgili işlemin sona ermiş ve aradan uzun süre geçmiş olmasına rağmen teminat mektuplarının geri alınmadığı ve bununla ilgili, mektubun alındığı bankaya masraf ödenmeye devam edildiği, denetçilerimiz tarafından tespit edilmiştir.

Bu nedenle, firmaların muhasebe yetkililerinin kayıtları tetkik ederek işlemi tamamlanan teminat mektuplarının geri alınarak, alındıkları bankalara iade edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, vergi dairelerinde KDV iadelerinden olan alacakların vergi borçlarına mahsup edilmesi için dilekçe verilmektedir. Firmaların talepleri üzerine mahsup işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra, vergi dairesi müdürlüğünce ne miktarda alacağın hangi borca ne miktarda mahsup edildiğini gösteren mahsup alındısı düzenlenmektedir. Mahsup alındıları mükellef firmalara gönderilmemekte, firma temsilcileri tarafından alınmasını teminen muhasebe kayıt servislerinde klasörlerde bekletilmektedir.

KDV alacaklarının vergi borçlarına mahsup edilmesini talep eden firmaların ilgili vergi daireleri muhasebe kayıt servislerinden mahsup alındılarını almaları gerekmektedir. Zira, ileri bir süreçte mahsup işleminin sonuçlandığı hususu ancak mahsup alındısı ile kanıtlanabilmektedir. Bu konuda vergi dairesine dilekçe verilmiş olması yeterli değildir. Takip edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Ayrıca, ticari işlemlerde zorunluluk nedeniyle verilen veya alınan tapu ipoteklerinde de işlemin tamamlanmış ve bitmiş olmasına rağmen, ipotek kaydının tapu sicilinde devam ettiği kaldırılmadığı gözlenmiştir.

Yine firmanın muhasebe yetkililerince bu konuda da kayıtlar tetkik edilerek işlemi bitmiş, gerekliliği kalmamış alınan veya verilen tapu ipoteklerinin bulunması halinde bunlarında kaldırılması gerekmektedir. Tetkikini rica ederiz.

BU KONUDA TAKİBİN SAĞLIKLI YAPILABİLMESİ İÇİN MEKTUP/İPOTEK ALINMASI VE VERİLMESİNE DAİR BİLGİLERİN NAZIM HESAPLARDA TAKİP EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…