English

4628 sayılı elektrik piyasası kanunu ile otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan avantajlarda süre uzatıldı

Sirküler No: 1352

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 14 üncü maddesinin (c) bendinde;

31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere aşağıdaki teşvikler sağlanır:

1) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.

2) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Hükmüne yer verilmiştir.

22.01.2013 tarih ve 6408 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yukarıda belirtilen 31.12.2012 tarihi 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2015 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…