English

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde faiz oranı

Sirküler No: 1330

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Genel Tebliği ile;

13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderin tutarı 95,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…