English

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işlerinde işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının kullanacağı defter noter tasdikli olmalıdır

Sirküler No: 855

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilecek işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, bu birimlerde bulunması gereken  personel, araç, gereç ve teçhizat, görevlendirilecek personelin eğitim ve nitelikleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına dair usul ve esasları düzenleyen İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını 25.08.2009 tarih ve 849 nolu sirkümüzle duyurmuştuk.

Yönetmeliğin işverenlerin yükümlülükleri madde 5 (9) hükmüne göre:

“İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının, noter tarafından onaylanmış bir deftere yazdıkları iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve tavsiyelerinin yerine getirilmemesinin sonuçlarından işveren sorumludur. Bu defterin, istenmesi halinde, işyerini teftişe yetkili iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.”

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler yukarıda belirtilen madde gereğince işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tedbir ve tavsiyeleri gibi görüşlerini yazabileceği noter onaylı resmi bir defter tasdik ettirilerek işyerinde bulundurması gerekmektedir.  Şu ana kadar defter tasdik ettirmeyen işverenlerin acilen bu defteri tasdik ettirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…