English

Finansal kiralama ile alınan sabit kıymetlere ait devir faturası gelince yapılacak muhasebe kayıtları hakkında

Sirküler No: 964

Finansal kiralama ile satın alınan sabit kıymetlerde mülkiyetin devri kira süresi sonunda kesilen düşük bedelli faturası ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle yapılan bu finansal kiralama işlemlerinde devir faturası kesilene kadar varlığın mülkiyeti finansal kiralama şirketine ait olduğu için söz konusu varlığın kullanım hakkı 260 – Haklar Hesabında muhasebeleştirilmekte ve varlığın faydalı ömrü dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu Tebliğlerine göre tespit edilen amortisman tutarları da 268 – Birikmiş Amortismanlar Hesabına kaydedilmektedir.

Finansal kiralama şirketi tarafından düzenlenen fatura ile birlikte varlığın mülkiyeti kiracı şirkete geçmektedir. Dolayısıyla bu varlığın artık maddi olmayan duran varlıklar hesap grubundan maddi duran varlıklar hesap grubunda ilgili hesaba kaydedilmesi gerekmektedir.

Örnek 1 ; Faydalı ömrü 14 yıl, değeri 532.000,00 TL olan makina finansal kiralama ile satın alınmış ve haklar hesabına kaydedilmiştir. 4’üncü yıl sonunda makinanın birikmiş amortismanı 152.000,00 TL ‘dır. Sözkonusu makinaya ait devir faturası geldiği zaman yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

——————-XX.XX.2010—————–

253 – TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR                     532.000,00

268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                        152.000,00

                                     260 – HAKLAR                                                          532.000,00

                                    257 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                152.000,00

Leasingle Alınan Makinanın Mülkiyetinin Devri

——————XX.XX.2010——————-

Örnek 2 ; Faydalı ömrü 4 yıl, değeri 50.000,00 TL olan kamyonet finansal kiralama ile satın alınmış ve haklar hesabına kaydedilmiştir. 4’üncü yıl sonunda kamyonetin faydalı ömrü dolduğu için birikmiş amortismanı da 49.999,00 TL ‘dır. Sözkonusu kamyonete ait devir faturası geldiği zaman aşağıda belirtilen muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir.

——————-XX.XX.2010—————–

254 – TAŞITLAR                                                  50.000,00

268 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR           49.999,00

                        260 – HAKLAR                                                50.000,00

                        257 – BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR       49.999,00

Leasingle Alınan Kamyonetin Mülkiyetinin Devri

——————XX.XX.2010——————- 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…