English

2010 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için yıl sonuna kadar karşılık ayrılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1004

213 sayılı VUK’nun 323’üncü maddesinde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Bir alacağın şüpheli alacak sayılarak karşılık ayrılabilmesi için gerekli şartlar kanun maddesinde belirtilmiştir.

ALACAK İÇİN ŞÜPHELİ HALE DÜŞEN YIL KARŞILIK AYRILABİLİR. Daha açık bir ifade ile 2010 yılında mahkeme veya icra takibine başlanmış bir alacak için dönemsellik ilkesine göre 2011 yılında karşılık ayrılamaz.

Bu sebeple, 2010 yılında açılan dava veya icra safhasında bulunan alacakların akıbetinin araştırılarak şüpheli alacak niteliği kazanmış olması halinde 2010 yılı sonu itibariyle karşılık ayrılması unutulmamalıdır.

Ayrıca, borçlunun iflas etmesi halinde, iflas masasına kaydı yaptırılan alacaklar icra sahasına intikal ettirilmiş sayıldığından bunlar içinde iflas masasına kaydının yaptırıldığı yıl karşılık ayrılması mümkündür. 

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 322’ nci maddesinde; Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar DEĞERSİZ ALACAKLAR olarak tanımlanmıştır.

Kazai bir hükme (yargı kararına) veya kanaat verici (resmi kurum veya kuruluşlardan alınan) belgeye göre alacağın tahsili imkansız hale geldiği takdirde bunlar içinde karşılık ayrılmadan İLGİLİ YILDA DOĞRUDAN GİDER YAZILMASI gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

Bu çerçevede şirket hukuk servisinden veya çalışılan avukatınızdan takip edilen alacaklarınızın ne safhada olduğunu yazılı öğrenerek, yukarıda bahsettiğimiz kayıtların yapılmasını önemle tavsiye ederiz.       

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…