English

Dönem sonlarında tahakkuk ettirilecek kredi faizlerinin kaydı

Sirküler No: 1013

Dönem sonlarında tahakkuk ettirilecek kredi faizlerinin kayıt edileceği alacak hesapla ilgili gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamaNIN yapılmasına gerek duyulmuştur.

İşletmelerde kullanılan ancak değerleme günü itibariyle henüz vadesi gelmemiş kredilere ilişkin cari vergilendirme dönemi içinde kalan vade kısmına Vergi Usul Kanunu’nun 285. madde hükmü gereğince faiz hesaplanması, kredinin kullanma yerine göre de YATIRIM MALİYETİNE, STOK MALİYETİNE veya GİDER HESAPLARINA kaydının yapılması gerektiği malumdur.

Tereddüt alacaklı hesabın hangisi olacağı yönündedir. Görüşümüz kredinin kısa veya uzun vadeli olmasına göre 381 veya 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABININ kullanılması şeklindedir. Kredi hesabına eklenmesi doğru olmaz. Nitekim, bankaların mutabakat yazılarında da kredi tutarına eklenmediği, faizin ayrı yazıldığı görülmektedir.

Ayrıca, bazı şirketlerce 379 karşılık hesaplarının kullanıldığı görülmektedir. Tekdüzen Hesap Planı 37 veya 47 grup hesap açıklamaları tetkik edildiğinde “tutarı kesin olarak bilinemeyen” veya “tutarı bilinmekle beraber ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen borçlar” için karşılık hesapları kullanılabileceği belirtilmiştir. Halbuki kredi borcu ve faizi yukarıdaki tarife uymaktadır. Dolayısıyla 381 veya 481 hesap uygun bulunmuştur. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDf olarak görüntülemek için tıklayınız…