English

Düzenlenen bilanço ve gelir tablolarının tek düzen hesap planına uygun olması

Sirküler No: 1062

Tasdik için müşavirliğimize gönderilen Bilanço ve Gelir Tablolarında bazı hesaplara yer verilmediği veya farklı adlarla hesaplar açıldığı gözlenmiştir.

Tek Düzen Hesap Planı’na uygun Bilanço ve Gelir Tablosu örneği sirkülerimiz ekinde ve internet sitemizin Dokümanlar – Mali Tablolar bölümünde yer almaktadır.

Söz konusu tabloların, ekte yer alan örneklerine uygun düzenlenmesi gerekmektedir.

 Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…