English

Dönem sonunda gider ve gelir tahakkuklarının yapılması unutulmamalıdır

Sirküler No: 1151

1-) Kredi faizleri;

İşletmelerde kullanılan ancak değerleme günü itibariyle henüz vadesi gelmemiş kredilere ilişkin cari vergilendirme dönemi içinde kalan vade kısmına Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesi gereğince hesaplanacak faizin, kredinin kullanma yeri ve kredinin kısa veya uzun vadeli olmasına göre 381 veya 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI’ na kaydedilmesi gerekir.

2-) Dövizli işlemlerde değerleme;

Dövize bağlı olarak yapılan işlemlerde, (dövize endeksli alım-satımlarda) dövizli alacak ve borçların değerlemesinin sağlıklı yapılabilmesi, bu işlemlerin doğru bir biçimde izlenebilmesi ve faturaya bağlanması durumunda kayıt kolaylığı bakımından 181 GELİR TAHAKKUKLARI VE 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI’ nın kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

3-) Mevduat faizinin beyanı;

Vadeli mevduat ve repo faizlerinin dönem sonu itibariyle gün hesabının yapılarak gelir tahakkuklarının yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Vadesi 2012 yılı içinde dolan vadeli mevduat ve reponun getirisi hesaplanarak gelir kaydı yapıldığı için vadesi dolan mevduatın gelir vergisi 01.01.2012 – 25.04.2012 tarihleri arasında kesilmişse, bankadan alınacak yazı üzerine, beyana isabet eden gelir (stopaj) vergisi hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

4-) Yurtdışına ödenen marka, royalty, vs. ödemeleri; 

Sözleşmeye dayalı olarak YURTDIŞINA ürün başına ödenen MARKA, ROYALTY, VS. bedellerin faturası genelde bir sonraki yıl (2012’ de) gelmektedir. Ancak, gider 2011 yılını ilgilendirdiği için DÖNEMSELLİK İLKESİ  gereği yıl sonunda GİDER tahakkukunun yapılması gerekir. Ürün başı bedel ve ürün sayısı belli olduğu için bu hesabı yapmak çok kolaydır. Aynı türde GELİR elde eden şirketlerinde GELİR TAHAKKUKU yapması gerekir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…