English

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Sirküler No: 1236

Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi ve yaşına bakılarak belirlenmesi ile ilgili gelen sorulara karşılık cevabımız aşağıdadır.

İş Kanununun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtilen yıllık ücretli izinler verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, 

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,  az olamayacaktır. 

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56’ıncı maddesine göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri izin süresinden sayılmayacaktır. İzin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümünün on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.  İşveren tarafından verilen diğer izinler yıllık izne mahsup edilemez.

Uygulamada özellikle 5’inci yıl izninin kaç gün olarak kullandırılacağı konusu tartışılmaktadır.         İş Kanunu’nun “54 ve 55 inci maddelerine göre çalışan için hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” hükmü gereği, işçi, yıllık ücretli iznini bir sonraki çalışma yılı içerisinde kullanacaktır.

ÖRNEK;

 

Yıllar

İzin Yılları

İzin Günleri

İşe Giriş Tarihi

08.03.2007

Kullanılamaz  

Yok

 

08.03.2008

2007 Yılı İzni

1 inci    Yıl

14 Gün

 

08.03.2009

2008 Yılı İzni

 2 inci    Yıl

14 Gün

 

08.03.2010

2009 Yılı İzni

 3 üncü Yıl

14 Gün

 

08.03.2011

2010 Yılı İzni

 4 üncü Yıl

14 Gün

 

08.03.2012

2011 Yılı İzin   5 inci   Yıl

14 Gün

 

08.03.2013

2012 Yılı İzini   6 ınci   Yıl

20 Gün

 15 yıl (dahil) ve daha fazla izin kullanımlarında yukarıdaki tablo uygulamasına devam edilerek izin süreleri hesaplanabilir.

İş Kanunu ile ilgili Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 15. ve 20. maddesine göre YILLIK İZİN KAYIT BELGESİ (DEFTERİ) tutulması gerekmektedir. Ayrıca 100 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerleri işveren veya işveren vekilini temsilen 1 kişi ve işçileri temsilen 2 kişi olmak üzere 3 kişiden oluşan İZİN KURULU kurmak zorundadır.

Çalışanlarına yıllık ücretli izin kullandıracak işverenlerin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…