English

İşyerlerinde gösterilen usulen (sahte) sigortalılık ve sakıncaları

Sirküler No: 1273

Kişilerin çeşitli işyerlerinde fiilen çalışmadan hatır için tedavi ve emekli olabilmesi maksadıyla usulen (Sahte) 5510 sayılı Kanun’un 4/a (Ücretle çalışan) maddesi kapsamında aşağıdaki şekillerde sigortalı gösterildiklerini basında okurduk.

1- İşyerlerinde fiilen çalışmayan kişilerin, çalışıyormuş gibi gösterilmesi,

2- 5510 sayılı Kanun’un 4/b (Bağımsız çalışanlar) kapsamında sigortalı olanların erken emekli olmak için kendilerinin ortak olmadıkları işyerlerinde fiilen çalışmadan Kanun’un 4/a (ücretle çalışanlar) kapsamında fiilen çalışmış gibi sigortalı göstermeleri,

3- İnşaatlarda asgari işçilik yüzdesini tamamlamak için bazı kişilerin çalışmadan sigortalı gösterilmesi,

4- Çocuk ve gençlerin ilk sigortalılığını başlatabilmek için fiilen çalışmadığı halde sigortalı yapılması.

Oysa Sigortalı Sayılmada Ana Unsurlar:

1. Çalışmanın hizmet akdine dayanması,

2. İşverene ait işyerinde fiilen çalışması,

3. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesindeki Sigortalı Sayılanlar kısmında tanımlı olması gerekir.

Bu üç koşulun birlikte olması ile yasal zeminde sigortalılık kavramı oluşmuş sayılmaktadır. Bunun dışındaki sigortalılıklar Kurum tarafından usulen (Sahte) sigortalılık olarak dikkate alınmaktadır.

Usulen (Sahte) Sigortalı Bildirimin Sonuçları:

1. Denetim sonucunda tespit edilen sahte sigortalı gösterilen hizmetler iptal edilmektedir.

2. SGK tarafından sahte sigortalılığı tespit edilenlerin prim iadeleri yapılmamaktadır. 

3. Kurumca yapılan yardımlar geri istenmektedir. (5510 sayılı Kanunun 96’ncı maddesi) 

4. Kurumca işverenler, sigortalı ve meslek mensupları hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

5. Usulen (Sahte) sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin diğer işyerleri de ayrıca denetlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında usulüne uygun olmayan sigortalılıklarda sigortalı olanların primleri iptal edilerek emeklilikleri gecikmekte, işverenler ise zarar görmektedir. Ayrıca gerçekten ödenmeyen maaşların gider yazılması sebebiyle, maaş bordrosu da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olmaktadır. Vergi Usul Kanunu 359’uncu maddesine göre ağır cezası bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen şekilde usulen sigortalılığın çok ağır sonuçları bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…