English

Finansman gider kısıtlaması

Sirküler No: 1285

6322 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (9) numaralı bendinde yeniden yapılan düzenlenme ile;

Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’ u aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen kısmı, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyecektir.

Konuyu ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak düzenlemelerle uygulamaya netlik kazandırılması beklenmektedir.

Yapılan düzenlemeye ilişkin hüküm 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız…