English

TTK’na göre 01 Ocak 2014 tarihine kadar yapılması gereken düzenlemeler – 2

Sirküler No: 1484

20.11.2013 tarihinde yayımlanan 1471 numaralı sirkülerimize ek olarak;

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, irsaliye, gider pusulası, perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil makbuzu, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzları, alacak-borç dekontları gibi) yer alması zorunlu unsurlardan birisinin de “Tacirin sicil numarası” olduğunu belirtmiştik. Bu ifadeyi kapsamlı şekilde açıklamakta fayda görüyoruz.

Tacir, serbest meslek erbabı dışında kalan mükelleflerdir. Esnaf odasına kayıtlı olan kişiler de tacir sayıldığından, esnafların düzenleyeceği yukarıda sayılı belgelerde “Esnaf Sicil Numarası”nın yer alması gerekir.

Diğer taraftan, ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, adı geçen belgelerde ticaret sicil numarası yerine MERSİS numarasını (MERSİS’i kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarası ticaret sicili numarası yerine geçer), verilmeyenler ise ticaret sicil numarasını kullanacaklardır.

Bu düzenleme, 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelere anılan bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin vurulması veya basılı sticker yapıştırılması suretiyle bu belgeler kullanılabilecektir. 

Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları, program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurabilirler.

1471 sayılı sirkülerimiz ile yukarıda açıklanan bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere 2014 yılı için 2.240,00 TL idari para ceza uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın