English

Emlak vergisine esas alınacak arsa m² fiyatlarını biliyor musunuz?

Bina, arsa ve arazilerin emlâk vergisinin hesaplanmasına esas alınan arsa ve arazi metrekare değerleri Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’ uncu maddesi gereğince dört yılda bir takdir komisyonları tarafından takdir edilmekte,  komisyon kararları ilgili daire, kurum, meslek odaları ile mahalle ve köy muhtarlıklarına tebliğ edilmektedir. Muhtarlıklarda, mahalle oturanlarının ve işyeri sahiplerinin öğrenmesi için ilan etmektedir.

2014-2017 yılları için tahakkuk edecek emlak vergilerinin hesaplanmasına esas olan arsa ve arazi birim m² değerlerine ilişkin takdirler Haziran 2013 ayı itibariyle tamamlanarak ilgililere tebliğ edilmiş ve muhtarlıklarda askıya çıkmış bulunmaktadır.

2014 yılından itibaren tahakkuk edecek emlak vergilerinin hesaplanmasında esas alınacak arsa m² birim değerlerinin bazı takdir komisyonlarınca bir önceki döneme göre çok yüksek oranlarda (10, 20, 30 katı gibi) takdir edildiklerine rastlanmıştır.

Bina ve arsa sahibi kişi ve firmaların, 2014 yılı için çok yüksek tutarlarda emlak vergisi ile karşılaşmamaları ve önceden tedbir almaları adına, bina veya arsalarının bulunduğu yerdeki belediyelerden 2014 yılından itibaren uygulanacak asgari arsa m² birim değerlerini araştırmalarını önemle tavsiye ederiz.

Bu bilgiler ışığında, uzun ömürler dileyerek Mayıs 2017, Mayıs 2020, Mayıs 2023 ve ……………. yıllarında da gerekli takibin yapılması için not alınmasını öneririz.

Yapılan artış makul değilse, arsanın bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek ilgili komisyon kararının tasdikli bir örneğinin bir yazı ekinde verilmesi istenmelidir.  Kararın ilgili belediyeden alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde gayrimenkulün bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde kararın iptali için dava açılabilir.

Şerif ARI

Yeminli Mali Müşavir