English

2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergileri

Sirküler No: 1501

1-) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak hesaplanıp, su faturasına dahil edilerek tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2- ) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi;

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

3-) Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi;

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.300 1.800 1.500 1.200 1.000
2. Grup 1.500 1.100 890 700 600
3. Grup 1.000 770 600 480 380
4. Grup 480 380 290 230 180
5. Grup 290 230 160 150 120
6. Grup 150 120 80 70 50
7. Grup 50 40 29 24 19

 4-) Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi ;

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.875 2.250 1.875 1.500 1.250
2. Grup 1.875 1.375 1.112 875 750
3. Grup 1.250 962 750 600 475
4. Grup 600 475 362 287 225
5. Grup 362 287 200 187 150
6. Grup 187 150 100 87 62
7. Grup 62 50 36 30 23

5-) İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması;

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 9 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.150 900 750 600 500
2. Grup 750 550 445 350 300
3. Grup 500 385 300 240 190
4. Grup 240 190 145 115 90
5. Grup 145 115 80 75 60
6. Grup 75 60 40 35 25
7. Grup 25 20 14 12 9

 Çevre temizlik vergisinin, emlak vergisinin taksit sürelerinde (1. taksit Mart, Nisan ve Mayıs ayı, 2. taksit Kasım ayı içinde) ödenmesi gerekmektedir.

6-) 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste aşağıdaki gibidir.

BİNA GRUPLARI 1-Öğrenci sayısı: (Okul,yurt,kreş,dershane, kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.) 2- Yatak kapasitesi: (Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.) 3-Kullanım alanı (m2): a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri. b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler. 4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri. 5-Personel sayısı:  (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
I.GRUP 750’den fazla 500’den fazla 1000’den fazla 5000’den fazla 2000’den fazla 300’den fazla
II.GRUP 750-500 500-300 1000-500 5000-4000 2000-1500 300-200
III.GRUP 499-250 299-150 499-250 3999-3000 1499-1000 199-100
IV.GRUP 249-100 149-50 249-100 2999-2000 999-500 99-50
V.GRUP 99-50 49-20 99-50 1999-1000 499-250 49-10
VI.GRUP 49-20 20’den az 50’den az 999-500 249-100 9-4
VII.GRUP 20’den az - - 500’den az 100’den az 3 ve daha az, konutlar

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın