English

Gümrük mevzuatı açısından bazı hususları hatırlatmak istiyoruz.

Sirküler No: 1507

Firmaların yurtdışından ithal ettikleri veya ihraç ettikleri mallar için tanzim olunan gümrük beyannamelerinde, söz konusu mallarla ilgili Türk Gümrük Tarife Cetvelinde belirtilen eşya kodlarına göre belirlenen ve gümrükte ödenecek vergilerin doğruluğu açısından önem arz etmektedir.

Bu nedenden dolayı gümrük beyannamesinde belirtilen malların mahiyetine göre güncellenmiş Gümrük Tarife Cetvellerine göre beyan edilmesini aksi takdirde ileride bu hususlarla ilgili risklerin olabileceğini belirtmek istiyoruz.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayın