English

ARGE merkezlerinde istihdam edilecek tam zaman eşdeğer ARGE personel sayısı 30’a düşürüldü

Sirküler No:1558

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un     2/(c) maddesi kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı elli kişi olarak belirlenmişti.

18 Haziran 2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gaztede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 01.07.2014 tarihinden itibaren otuz olarak belirlenmiştir.

Kanun kapsamında işçi çalıştıran işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.