English

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Sirküler No:1565

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığınca yayımlanan 33 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.