English

Tüketici kanunu ile getirilen yenilikler

Sirküler No: 1587

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile getirilen yenilikleri kısaca özetlemek gerekirse;

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE; 

– Tüm tüketici sözleşmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilir düzeyde olacak.

– Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.

– Tüketiciden; yapılan sözleşmenin dışında haksız olarak ek bir bedel talep edilemeyecek.

– Tüketiciden talep edilecek her türlü masraf ve ücrete ilişkin bilgiler, sözleşmeye ek yapılarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunlu kılınmıştır.

– Bankacılık işlemlerinde faiz dışında ücret, masraf, komisyon alınacağı, Bakanlık görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir.

– Kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmakla zorunlu tutulmuştur.

– Kapıdan yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çıkarılmıştır.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE; 

– Tüketicilere, tüketici kredi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı getirilmiştir.

– Tüketicinin açık talebi olmaksızın, kredi ile ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmıştır.

– Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.

– Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan ücret veya masraf talep edilmesi yasaklandığı gibi, tüketicinin aksine yazılı talebi olmadan bu hesabın kapatılması zorunlu tutulmuştur.

– Konut kredilerinin erken ödenmesi halinde, %2’lik erken ödeme tazminatı, kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken ödenen tutarın %1’ini geçmeyeceği düzenlenmiştir.  

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA;

– Konut satışlarında yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapılamayacaktır.

– Tüketici, konut satış sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkına sahip olacaktır.

– Cayma hakkının dışında devir ve teslim tarihine kadar tüketiciye, belli masrafları ve sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat ödemek suretiyle sözleşmeden dönme hakkı vermektedir.

– Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 30 aydan 36 aya çıkarılmıştır.

İNTERNET, TELEFON GİBİ YOLLARLA KURULAN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE;

– Sipariş edilen ürünler en geç 30 gün içinde tüketiciye teslim edilecektir.

– Mevcut 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmıştır. Tüketici cayma hakkı konusunda bilgilendirilmezse, 14 günlük cayma süresi ile bağlayıcı olmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.