English

Elektrik piyasasında lisans sahibi tüzel kişilerin 28.11.2014 tarihine kadar kayıtlı e-posta adresi (KEP) almaları gerekmektedir.

Sirküler No: 1594

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’ nca yayımlanan 07 Kasım 2014 tarihli duyuru ile;

Kurumlarından elektrik piyasasında önlisans/lisans başvurusunda bulunan veya önlisans/lisans sahibi tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik yolla gerçekleştirilecek olması nedeniyle, söz konusu tüzel kişilerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için, Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” Hükmü uyarınca;

http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php bağlantısında yer alan ve BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiş şirketlerden (http://www.ptt.gov.tr/, http://www.tnbkep.com.tr/ ve http://www.turkkep.com.tr/) temin edilecek elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresinin (Örneğin; …@…kep.tr) 28 Kasım 2014 tarihine kadar yazılı olarak Kurumun Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.