English

E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için gelir idaresi başkanlığının duyurusu

Sirküler No: 1603

e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Cuma Günü Saat 19:00 ile 8 Aralık 2014 Pazartesi Saat 07:00 saatleri arasında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına erişim geçici olarak kapatılacaktır.

Bu nedenle, 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “9. Sorumluluk ve cezai müeyyideler” bölümünde yer alan;

“e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur. “

hükmü gereğince isteyen mükelleflerimiz, söz konusu tarih aralığında, ticari hayatın aksamaması adına, anlaşmalı matbaa işletmelerine bastırdıkları kağıt faturalarını kullanabileceklerdir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.