English

Bitim işleri defteri tutulması ve tasdik zorunluluğu

Sirküler No: 1605

Firmaların bitim işleri defteri tutma zorunluluğu ile tasdike tabi olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın internet sitesinde yer alan 01.07.2014 tarih ve  11395140-105[172-2012/VUK-2-…]-1758 sayılı Özelgesinde özetle;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 197’nci maddesine göre birinci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanların ayrıca bir imalat defteri tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Aynı Kanun’un 200’üncü maddesine göre de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutmak ve bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarını tarih sırasıyla yazmak zorundadırlar.

Birinci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanların ayrıca bir imalat defteri, faaliyet konusu boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleri olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutması zorunludur. İmalat defteri tutma zorunluluğu ise yukarıda açıklandığı üzere muhasebe işlemlerini 7/A seçeneğine göre izleyen mükellefler için kaldırılmış bulunmaktadır.

Buna göre;

– Kurumunuzun faaliyet konusu boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleri kapsamında olduğundan imalat defteri yerine bitim işleri defteri tutmanız,

– Vergi Usul Kanununun 220’nci maddesine göre tasdike tabi defterlerin yerine kullanılacak olan defterler de tasdike tabi olduğundan, imalat defteri yerine kullanmak zorunda olduğunuz bitim işleri defterini tasdik ettirmeniz gerekmektedir.

açıklamasına yer verilmiştir.

Faaliyet konusu ücret karşılığı boyama, basma, yazma, kasarlama, apre ve cilalama olan firmaların bu işlerinin bitim işleri kapsamında olması nedeniyle imalat defteri yerine bitim işleri defterini süresi içerisinde tasdik ettirerek tutmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.