English

Torba yasadaki değişiklikler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve SGK genelgesi yayınlandı

Sirküler No:1615

Torba yasadaki değişiklikler ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmeliklerinde değişiklik yapan yönetmelikler ile SGK’nın 2014-32 sayılı Genelgesi yayınlandı. Yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır.

1-) YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARIN ÇALIŞMALARININ TESPİTİ VE SİGORTALILIK BAŞLANGICI.

6552 sayılı Kanunla 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesine yapılan ilave ile 11/9/2014 tarihinden itibaren uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin ilk işe giriş tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alındığından; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg, Makedonya ve Slovakya’da geçen sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların bu ülkelerde ilk defa çalışmaya başladıkları tarih işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. 

2-) ŞİRKET YETKİLİLERİNİN VE SİGORTALILARIN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ VE SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, kollektif şirket, donatma iştiraki, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının,  anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının hisse devri işlemleriyle yeni ortak olma ve ayrılma ile iflas, tasfiye ve münfesih durumdaki şirketlerin ortaklarının, sigortalılık başlangıç ve sona ermesiyle ilgili olarak, gerek şirket yetkililerinin gerekse sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde Kanunun 102 nci maddesine göre haklarında idari para cezası uygulanacağına dair açık bir hüküm bulunmadığından bu kapsamdaki sigortalılar ile şirket yetkililerinin süresi içerisinde veremedikleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri sebebiyle idari para cezası uygulanmayacaktır. 

Bağımsız çalışanların ileride emeklilikte sorun yaşamamaları için 4/b kapsamında işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri SSİY’nin 11 inci ve 14 üncü maddelerine istinaden Kuruma verilmesini tavsiye ederiz.

3-) İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’ler 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 

Torba yasadaki değişikliklerin konu başlıkları ve açıklamaları çok uzun olup, işveren ve yetkililerinin yukarıdaki açıklanan Yönetmelik’ler ile Genelge’yi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.   

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.