English

01.01.2015 tarihinden itibaren sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı

Sirküler No: 1619

1-) 01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI.

01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir.  

01.01.2015 – 30.06.2015 01.07.2015 – 31.12.2015
TL./Gün TL./Ay TL./Gün TL./Ay
Alt Sınır (Taban)    40,05 1.201,50   42,45 1.273,50
Üst Sınır (Tavan) 260,33 7.809,90 275,93 8.277,90

 2-) 2015 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır.

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK HESAP TARZI 01.01.2015 30.06.2015

(TL)

01.07.2015 31.12.2015

(TL)

Yemek Parası

(Fiilen çalışılan gün başına)

(Brüt günlük asgari ücretin x %6=)    2,40   2,55
Çocuk Zammı

(En fazla iki çocuk için verilebilir. Çocuk başına aylık)

(Brüt aylık asgari ücretin x %2=)   24,03   25,47
Aile Zammı (Aylık) (Brüt aylık asgari ücretin x %10=) 120,15 127,35
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları (Brüt aylık asgari ücretin x %30=) 360,45 382,05

 Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.