English

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade edilebilecek KDV’ nin alt sınır 19.500,- TL’ ye yükseltilmiştir

Sirküler No: 1624

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2014 yılında geçerli olan 17.700,- TL tutarındaki sınır, yeniden değerleme oranında artırılarak 2015 yılı için 19.500,- TL’ ye yükseltilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.