English

6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre ölen işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödenmesi

Sirküler No: 1629

6098 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu Kanun ile işverenlere 4857 sayılı İş Kanunu’nda olmayan birtakım yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklerden biri de ölen işçinin geride kalanlarına işverenlerince işçinin kıdemine göre aşağıdaki açıklamalar kapsamında  ölüm tazminatı ödenmesidir.

ÖLÜM TAZMİNATI:

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 440. maddesine göre; “Sözleşme işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.” hizmet sözleşmesinin işçinin ölümüyle sona ermesi durumunda işçinin yakınlarına ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

ÖLÜM TAZMİNATININ UYGULAMA ALANI:

6098 sayılı Borçlar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu arasında genel kanun özel kanun ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, genel kanun olan Borçlar Kanunu’nda yer alan bir düzenleme, ancak aynı konuda özel kanun niteliğinde olan İş Kanunu’nda herhangi bir düzenleme bulunmaması halinde, geçerli olacak ve uygulanacaktır. Bir konuda, hem genel kanunda hem de özel kanunda düzenleme bulunması halinde ise özel kanun hükmü geçerli olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar gereği 4857 sayılı İş Kanunu’nda ölüm tazminatı ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden 6098 sayılı Kanuna ait yukarıdaki ölüm tazminatı hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlar için geçerlidir. 

ÖLÜM TAZMİNAT TUTARI:

6098 sayılı Borçlar Kanununun 440.ıncı maddesinde göre hizmet sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesiyle ölüm tazminatı­ tutarı, hizmet ilişkisi beş yıldan az sürmüşse bir aylık, hizmet ilişkisi beş yıldan uzun sürmüşse iki aylık ücret tutarında olmalıdır. 

Ölüm tazminatı hesaplanırken işçinin son aylık çıplak ücreti dikkate alınmalıdır.

Örnek: (X) Anonim şirketinde 1.500,- TL brüt maaşla çalışmakta olan kişi 11.12.2014 tarihinde trafik kazasında ölmüştür. Ölen kişinin hizmet süresinin ölüm tarihi itibariyle beş yılın altında olduğu anlaşılmış olup, ölüm tazminat bordrosu aşağıdaki gibi olmalıdır. 

HİZMET YILI SÜRESİ BRÜT ÜCRET BRÜT ÖLÜM TAZMİNAT TUTARI SGK PRİMİ GELİR VERGİSİ DAMGA VERGİSİ NET ÖLÜM TAZMİNAT TUTARI
5 YILIN ALTINDA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 11,39 1.487,61
SGK 80 md. GVK 25/1 md.
prime tabi değil vergiden müstesna

İşçinin ölümü sonrasında kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmiş olması, işvereni ölüm tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtarmamaktadır. İşveren ve yetkililerine önemle hazırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.