English

Bağımsız denetime tabi olacak şirket kriterlerinde değişiklik yapılmıştır

Sirküler No: 1633

01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu karara göre yeni kriterler;

– Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası,

– Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası,

– Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü

olarak belirlenmiştir. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler, EPDK düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iştirakleri ve devraldığı şirketlerde yukarıdaki kriterleri taşımaları halinde bağımsız denetime tabi olacaklardır.

Karar 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin 2013 ve 2014 yılı bilgilerini inceleyerek yukarıdaki şartlardan en az ikisini üst üste iki yıl geçip geçmediklerini kontrol etmeleri gerekir. Geçmeleri halinde 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olmaları gerekecektir. Bu durumda, 2014 yılına ilişkin 2015 yılında yapılacak genel kurulda bağımsız denetim şirketinin seçilmesi gerekir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.