English

Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşviki uygulamasında değişiklik.

Sirküler No: 1637

Engelli sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri için Kurum tarafından 09.02.2015 tarihinde aşağıdaki duyuru yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı           30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı %40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmektedir.

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirilmek istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu’ndan alınan  web servis aracılığıyla e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek gönderebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri tarafından teşvik kapsamında bildirilecek engelli sigortalıların e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı üzerinden tanımlaması yapılabildiğinden, 2015/Ocak ayı dahil olmak üzere 19/08/2008 tarihli, 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında gerekse her yılın Ocak ayı içinde Kuruma ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak Kuruma ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Engelli sigortalı çalıştıran veya çalıştıracak olan işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.