English

Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenmesi

Sirküler No: 1639

Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin e-bildirge ekranında görüntülenmesi hususunda Kurum tarafından duyuru yapılmıştır.

Sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için teşvik hata listelerinde yer alan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde e-Bildirge sistemi üzerinden hatalı kanun numarası seçerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için düzeltme yapılmadığı sürece aynı kanun numarasından aylık prim ve hizmet belgesi göndermeleri engellenmiştir.

Söz konusu işverenlerin, hangi teşvikten, hangi dönemde ve hangi nedenden dolayı hata listesinde yer aldığına ilişkin bilgileri ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gidilmesine gerek kalmaksızın öğrenebilmelerini teminen e-Bildirge programına “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” başlıklı bir link eklenmiştir. 

Bu link vasıtasıyla; yersiz yararlanılan teşvik kanun numarası, dönemi, ilgili sigortalının T.C. kimlik numarası, hata nedeni ve hata listesinin çalıştırıldığı zamanı gösteren tarih ve zaman bilgileri görüntülenebilmektedir.    

Teşviklerden yersiz olarak yararlanan işveren ve yetkililerinin söz konusu linki taramalarını ve gerekli düzeltmeleri yapmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.