English

Elektrik kesintisi nedeniyle kuruma verilemeyen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi uzatıldı

Sirküler No: 1651

Ülke genelinde 31/03/2015 tarihinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışan)  ve (b) (Bağımsız çalışan)  bendi kapsamında sigortalı sayılanlarla ilgili işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verme yükümlülüğün yerine getirilmesinde aksaklıklar meydana geldiği anlaşılmıştır.

Kurum tarafından yapılan duyuru gereğince; kanunen verilmesi gereken son tarih 31.3.2015 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmıştır.  Bu tarihe kadar yapılacak söz konusu bildirimler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

31.03.2015 tarihinde 4/(a) ve (b) kapsamında İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesini Kuruma veremeyen işveren ve yetkililerine önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.