English

Kar dağıtım tablosu düzenlenmesine ilişkin hadler

Sirküler No: 1663

8 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca ek mali tabloları eklemek zorunda olan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece KAR DAĞITIM TABLOSU nu eklemeleri yeterli bulunmuştur.

Buna göre, 2014 yılı aktif toplamı 13.330.500,- TL’ nı veya net satışlar toplamı 29.622.800,- TL’ nı aşan işletmelerin Kar Dağıtım Tablosu düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.