English

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Sirküler No: 1667

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 36 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile;

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.