English

Çeyiz, konut ve doğum yardımı devlet katkısı

Sirküler No: 1670

Çeyiz, konut ve doğum yardımı ile ilgili 6637 sayılı Kanun “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 07.04.2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Kanunun 14.üncü maddesi gereğince,

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı:

Türk vatandaşlarına ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere,

a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları,

b) Asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları,

c) 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları,

halinde Devlet katkısı ödenecektir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemeyecektir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.  (Yürürlük tarihi 07.04.2015) 

Kanunun 15.inci maddesi gereğince, 

Konut Hesabı ve Devlet Katkısı:

Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için,

a) 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları,

b) Asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları,

c) Konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları,

hâlinde Devlet katkısı ödenecektir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemeyecektir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.  (Yürürlük tarihi 07.04.2015) 

Kanunun 16.ıncı maddesi gereğince,

Doğum Yardımı:

Türk vatandaşlarına,

a) Canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL,

b) İkinci çocuğu için 400 TL,

c) Üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacaktır.

Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacaktır. (Yürürlük tarihi 15.05.2015)

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.