English

30.04.2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken “e-defterlerin oluşturulması ve imzalanması” süresi uzatıldı

Sirküler No: 1671

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 77 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi, 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.