English

Kaynak kullanımı destekleme fonu ile ilgili hatırlatma

Sirküler No: 1674

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu’ nun 08.04.2015 tarih ve 2015/7511 sayılı Kararı ve Eki Karar’ la ilgili gerekli açıklamalarımız 10.04.2015 tarih ve 1655 Sıra No.lu Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Sirkülerimizde bahsettiğimiz Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu kesinti oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Ancak, Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’ de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde KKDF kesintisi devam ettiğini firmaların bu hususu göz önünde bulundurmalarını hatırlatmak isteriz.

kkk

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.