English

AGİ, mazeret izni, yer altı çalışanlarının çalışma saatleri ve 4/b SGDP oranında değişiklikler

Sirküler No: 1676

6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yukarıdaki konularda yapılan değişikliklerin açıklamaları aşağıdadır.

1- Asgari Geçim İndirimi.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesine göre asgarî geçim indirimi asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için      % 7,5 üçüncü çocuk ve diğer çocuklar için % 5’idi.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 8 ile üçüncü çocuk için % 5 olan oran “üçüncü çocuk için %10,”  şeklinde değiştirilmiştir. Bu durumda 2015 yılı için 9.01 TL olan 3.üncü çocuk AGİ tutarı 01.05.2015 aybaşından itibaren 18.02 TL olacaktır.  

2- Mazeret İzni.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 35 ile 4857 sayılı İş Kanununa eklenen Ek:2 madde ile  mazeret izni olarak;

a) İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilecektir.

b) İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilecektir. (Yürürlük tarihi 23.04.2015)

3- Yer Altında Çalışanların Çalışma Saatleri.

6645 Sayılı Kanunun MADDE 36 ile 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesine göre,  Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olarak yeniden düzenlenmiştir. (Yürürlük tarihi 23.04.2015)

4- 5510-4/b (Bağımsız  çalışanlar) Kapsamında Çalışanların Maaşlarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesilmesi.

01.10.2008 tarihinden sonra 5510/4(b)’ye tabi çalışmaya başlayanların emekli maaşlarından %15 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilir hükmü yer almaktaydı. 6645 Sayılı Kanunun MADDE 45 ile “%15’i” ibaresi “%10’u” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük tarihi 23.04.2015)

01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan işverenler için %15 olan SGDP oranı    2015 yılı Temmuz ve takip eden ödeme dönemlerine ilişkin olmak üzere  %10 olarak uygulanacaktır. (6645/50 madde)

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.