English

Oturma izni almış yabancılar ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası idari para cezası

Sirküler No: 1691

Oturma izni almış yabancılar ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası idari para cezası ile ilgili Kurum tarafından 2015/14 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile Kuruma bildirimi yapılanlar ve idari para cezası uygulaması.

Oturma İzni Almış Yabancılar.

Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, 1/1/2012 tarihi ile Kanunun 61’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapan 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanun gereği 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenleme uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 1 ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmekte idi.

29/5/2013 tarihinden itibaren ise söz konusu yabancı uyruklu kişiler, Kanunun        61’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türkiye’deki yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler.

İlk defa 6111 sayılı Kanunla 25/2/2011 tarihinden 6486 sayılı Kanunla 29/5/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliğe kadar 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı sayılan üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 1/3/2011 tarihi ile 29/5/2013 tarihi arasında yürürlükte olan düzenlemeler uyarınca yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili üniversitelerce genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle Kuruma bildirilmekte idi.

29/5/2013 tarihinden itibaren ise Kanunun 60’ıncı ve 61’inci maddeleri gereği ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, bir yıl ikamet etme şartı aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkezlerine talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Ayrıca, 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 61’inci maddesine eklenen hükme göre Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bildirimleri ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılmaktadır.

Anılan yasal düzenlemeler doğrultusunda 29/5/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı ve 61’inci maddelerinde düzenlenen yabancı uyruklu kişiler ile yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığına ilişkin idari para cezası düzenlemelerinin, 6486 sayılı Kanunla sigortalıların lehine değiştirilmesi sonucunda idari para cezası uygulanmasını gerektiren düzenleme kalmadığından söz konusu fiiller için idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.