English

5510 4B bağımsız çalışanlar kapsamında çalışanların prime esas kazanç beyanlarında değişiklik

Sirküler No: 1692

6645 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bağımsız çalışanların prime esas kazanç beyanlarında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Öncesi Durum. 

5510 sayılı Kanunun 80 inci (Prime esas kazançlar)  maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki (b) bendi hükmü yer almaktaydı.

 ‘’b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.’’

Değişiklik Sonrası Durum.  

6645 sayılı Kanun 46 ıncı maddesi  ile yukarıdaki hüküm 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

Artık işverenler çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinden değil, kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında taahhüt edecekleri tutarlar üzerinden Kuruma prim ödeyebilecekler. 

Bağımsız çalışan gerçek kişi işveren ve yetkililerine yukarıdaki hususu önemle hatırlatırız.  

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.