English

6645 sayılı kanun ile 4/B Bağ-Kur’lu gelen erken emeklilik formülü

Sirküler No: 1697

04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarihli  ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Geçici 63 üncü madde eklenmiştir.  Ayrıca Kurum tarafından Geçici 63 üncü madde ile ilgili 2015/13 sayılı Genelge’de de     4/b (Bağ-Kur’lu) kapsamında sigortalılığın durdurulması detaylarıyla birlikte açıklığa kavuşmuştur.

Genelgenin İlgili Maddesi:

6- 4/b Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği.

“Geçici 63 üncü maddeye göre durdurulan sigortalılık süreleri içerisinde, çakışma nedeniyle daha önceden geçersiz kabul edilen diğer mülga sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalılık süreleri geçerli sayılacaktır.” 

Madde hükmüyle, önce başlayan bağ-kur’luluğun devam ettiği ve dolayısıyla sonra başlayan SGK kapsamında çalıştığı süresinin geçerli olmadığı dönemin, şartların sağlanması halinde, geçerli sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

01.10.2008 öncesi bir sigortalı hem Bağ-Kur hem de SSK kapsamında kesintisiz çalışmaya devam etmesi durumunda, 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre söz konusu sigortalı 01.03.2011 tarihinde 4/b sigortalılığı durdurularak 4/a kapsamındaki sigortalılığı geçerli olmuştu.  Çakışma süresi 30.04.2015 tarihi öncesi 12 ay veya daha fazla süreye ilişkin 4/b kapsamında prim borcu bulunan sigortalı bu sürenin durdurulması için Kuruma başvuru yaparsa, sigortalılığın durdurulduğu tarihten 4/a bildirimlerinin devam ettiği süreye kadarki sigortalılığı geçerli olacaktır. Dolayısıyla söz konusu sigortalının hem 4/b kapsamındaki primleri silinecek olup, 4/a kapsamındaki prim gün sayıları geçerli olacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında 30.04.2015 tarihi öncesi 12 ay veya daha fazla prim borcu olan 4/b’lilerin Kuruma müracaatla 4/b kapsamındaki sigortalılığını durdurduktan sonra emeklilik için gerekli şartları tamamlayanlar erken emekli olabilirler. 4/b kapsamında Kuruma prim borcu olanların durumlarını gözden geçirmelerini öneririz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.