English

01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması gerekiyor

Sirküler No: 1740

Bilindiği üzere 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 69 ve 70 no.lu Genel Tebliğleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 426 ve 427 seri no.lu Genel Tebliğlerindeki açıklamalar gereği yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu kılınmıştır. Yürürlükte olan en son düzenlemeye göre mükelleflerin sisteme uyumunun sağlanması için mevcut ödeme kaydedici (mevcut yazarkasa) cihazlarını, 31.12.2015 tarihini geçmemek üzere “mali hafızaları doluncaya kadar” kullanabileceklerdir.

01.01.2016 tarihi itibariyle “Yeni Nesil ÖKC” kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin 31.12.2015 tarihine kadar mevcut yazar kasalarını yeni nesil cihazlar ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bu değişikliği yapmayan mükelleflerin VUK’nun mükerrer 355. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalma riski bulunmaktadır. 2015 yılında geçerli olan özel usulsüzlük cezası; 1. sınıf tüccar ve serbest meslek için 1.500,00 TL, ikinci sınıf tüccarlar için 660,00 TL, diğerleri için 330,00 TL’dir.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için yıl sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairene yeni nesil ÖKC almak için dilekçeyle başvurarak gerekli izin yazılarını almalarını ve daha sonrada eski yazar kasalarını yetkili servise müracaat ederek hurdaya ayırmalarını öneriyoruz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.