English

Gelir vergisi matrah dilimleri, engelli indirimi tutarları, yemek ücreti, fazla saatlerde çalışmada işçinin onayının alınması

Sirküler No: 1761

KONU: 1-) 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GELİR VERGİSİ MATRAH DİLİMLERİ ARTIRILDI.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas olan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.600 TL’ye kadar                                                                                                                                                         15%

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası                                                                                               20%

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL,

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası                                         27%

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL,

(ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası             35%

2-) 2016 YILINDA UYGULANACAK ENGELLİ İNDİRİMİ TUTARLARI:

Birinci derece engelliler için                                   900,- TL

İkinci derece  engelliler  için                                   460,- TL

Üçüncü derece  engelliler  için                              210,- TL

3-) VERGİDEN İSTİSNA YEMEK ÜCRETİ TUTARI:

2016 yılında işyeri dışında personele verilen yemek ücretinin KDV hariç 13,70 TL (KDV dahil 14,80 TL’si) vergiden istisnadır.

4-)  FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMADA İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi ve yönetmeliğin 9.uncu maddesi uyarınca fazla çalışma için her yıl yeniden işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir.

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan iş sözleşmesinde “işçi fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde bir hükmün olması halinde, sözleşmenin yapıldığı yıl için işçiden fazla mesai onayının alındığı yönünde bir anlam ifade edecek, ancak takip eden yıllarda her işçiden (her yıl Ocak ayı içinde) fazla mesai onay belgesinin alınarak işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.