English

01.01.2016 tarihinden itibaren asgari ücret, sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı, asgari geçim indirimi.

Sirküler No: 1762

1-) 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET TUTARI ARTIRILDI.

01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret (brüt) tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2015 tarihli toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

                            01.01.2016 – 31.12.2016

Günlük (Brüt TL)                    Aylık (Brüt TL)

54,90                                   1.647,00

Not: Asgari ücret işveren toplam maliyetinin 110,- TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır. 

2-) 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRI.

01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı aşağıdaki gibidir.

01.01.2016 – 31.12.2016

TL./Günlük Brüt          TL./Aylık Brüt

Alt Sınır (Taban)                   54,90                             1.647,00

Üst Sınır (Tavan)                356,85                            10.705,50 

3-) 2016 YILI İÇİN GEÇERLİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ:

2016 yılında ücret geliri elde edenlerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir.

KİŞİSEL DURUM                          AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)

Bekar                                                                                123,53

Evli, eşi çalışan, çocuksuz                                         123,53

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu                                        142,05

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu                                        160,58

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu                                        185,29

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu                                        197,64

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu ve daha fazlası            209,99

Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz                                 148,23

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu                                 166,76

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu                                 185,29

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu                                 209,99

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu                                 209,99

Evli, eşi çalışmayan, 5 çocuklu ve daha fazlası    209,99

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.