English

Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin faydalı ömür listesine ilaveler yapılmıştır

Sirküler No: 1770

458 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 333 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan listenin 3.6.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3.6.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.6.1.         Basit   tahta palet                                                           2        %50,00

3.6.3.        Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek,

esnemeye ve   baskıya dayanıklı keresteden

imal edilmiş ahşap palet                                                  8       %12,50

listenin 3.14.14. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.14.15.                   Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller                8      %12,50

listenin 3.37. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3.37.1.                İklimlendirme   kabini                                            10    %10,00

3.37.2.                Yırtılma   test cihazı                                               10    %10,00

3.37.3.                PH metre   cihazı                                                   10    %10,00

3.37.4.                Işık haslığı   ve hava koşulları test cihazı               10    %10,00

listenin 3.49.1. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.49.1.                Teleks ve data modem cihazları, data

terminal ara   birim cihazları, interaktif

telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri,

veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.      5   %20,00

listenin 3.52. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.52.                   Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler,

bariyerler ve bunların benzerleri                               10    %10,00

listenin 3.88. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut 3.88. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3.88.                        Basınç   odaları                                                        10     %10,00

3.89.                        Süs   bitkileri                                                           5       %20,00

3.90.                        Modüler   sistem tuvalet                                         10     %10,00

3.91.                        Su arıtma   cihazları                                                5       %20,00

3.92.                        Masaj   koltukları                                                     5       %20,00

3.93.                        Dijital   baskı makinesi                                            10     %10,00

3.94.                        İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo

havluları,   yatak çarşafları ve yastık kılıfları,

masa örtüleri, plato ve her nevi   peçeteler

ve benzerleri                                                            2       %50,00

3.95.                        Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar                5       %20,00

listenin 6.7. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

6.7.1.                        Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar,

robotlu yükleme sistemleri                                       5      %20,00

listenin 6.13. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.13.                        Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı

römorklar dahil)                                                         6      %16,66

listenin 17.2. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

17.3.                    Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak

elde edilen   don yağı, don yağı asidi, et ve kemik

unu imalatında kullanılan iktisadi   kıymetler                 6       %16,66

listenin 24. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

24.1.                    Metal   ofset baskı makinesi                                       10       %10,00

listenin 45.1.6. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

45.1.6.                 Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış

hava   ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri

yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda

ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye

dönüştüren ekipmanlar                                                15     %6,66

listenin 45.3.3. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

45.4.                Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar     5      %20,00

listenin 49. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

49.1.                Izgara   Temizleme Makinesi                                             10    %10,00

listenin 52.5. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

52.5.1.               Tabanca                                                                           8     %12,50

listenin 59.3. satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

59.3.              Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler:

Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran,

sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz

sporu oyun aletleri, parasailing vb.), kış spor

malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru vb.),

golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları

(Ses sistemleri, projeksiyon cihazı vb.), müzik aletleri

(Piyano vb.), sıcak hava balonları                                         3   %33,33

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.