English

E-Fatura ve E-Arşive geçişte kağıt fatura düzenlenmesi

Sirküler No: 1771

E-Fatura Uygulaması Elektronik Başvuru Rehberi ve Kılavuzunun 5. Bölümünde yer alan açıklamaya göre uygulamaya yeni kaydolan mükelleflerin, kayıtlı kullanıcılar listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura düzenlemeleri ve almaları, diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri zorunlu değildir. e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar. Başka bir deyişle e-Faturaya geçiş tarihinden sonraki ilk 7 gün içerisinde kağıt fatura düzenlenebilir.

Öte yandan, e-Fatura uygulaması ile beraber e-Arşiv uygulamasına geçmiş olan mükellefler için kağıt fatura düzenlemek mümkün değildir. e-Arşiv uygulamasına geçildiği günden itibaren e-Fatura kullanıcısı olmayanlara e-Arşiv fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA E-FATURA UYGULAMASI

68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-Fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlardan otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa bile ayrıca e-Fatura düzenlenmeyecek ve ÖKC fişi iptal edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.