English

Yurt dışı inşaat ile teknik hizmetlerden elde edilen kazancın Türkiye’ de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi

Sirküler No: 1794

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-h maddesi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’ de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Yukarıda görüldüğü üzere istisnanın tek şartı elde edilen kazancın Türkiye’ de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesidir.

2015 yılı içerisinde yukarıdaki tanım kapsamında kazanç elde eden firmaların elde ettikleri kazançlarını genel sonuç hesaplarına intikal ettirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.