English

Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan istisna kazançların fon hesabına alınması unutulmamalıdır

Sirküler No:1796

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun İstisnalar başlıklı 5/1-e maddesi ile kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Kanunda istisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

2015 yılında taşınmaz veya iştirak hissesi satışı yapan ve istisnadan faydalanacak olan firmaların; satıştan doğan kazancın %75’ lik kısmını 25.04.2016 tarihine kadar fon hesabına almaları gerekiyor.

Ayrıca, istisna edilen kazancın beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmemesi, işletmeden çekilmemesi ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılmaması gerekiyor. Diğer taraftan satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şartlar arasında yer alıyor.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.