English

4/b kapsamında çalışanların aylıklarından yapılan SGDP kesintisi ile ilgili kurumun açıklaması

Sirküler No: 1804

Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin (Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı bulunan yahut anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları) aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırıldığına ilişkin hususları 18.02.2016 tarih ve 1800 no.lu sirkümüzle duyurmuştuk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 21.02.2016 tarihinde konuyla ilgili aşağıdaki basın açıklaması yapılmıştır.

Basın açıklamasına göre;

4/a (SGK- hizmet akdiyle çalışanlar), 4/b (Bağkur- kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı- kamu görevlileri) kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı alanlardan, esnaf olarak çalışmaları sebebiyle aylıklarından SGDP (sosyal güvenlik destek primi) kesintisi yapılanların bu kapsamdaki sigortalılıklarının 29.2.2016 tarihi  itibariyle sonlandırılacağı belirtilmiştir. 

Bu çerçevede;

1-)  4/a (SGK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk edecek Sosyal Güvenlik Destek Primleri Mart/2016 dönemi aylıklarından kesileceğinden, Nisan/2016 döneminde ödenecek aylıklarda SGDP kesintisi yapılmayacaktır.

 2-) 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı alanların Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden Sosyal Güvenlik Destek Primleri Şubat/2016 aylıklarından peşin olarak kesildiğinden Mart/2016 dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmayacaktır. 

Yukarıdaki hususları 5510/4(b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamında emekli maaşından %10 SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) kesilen işverenlere önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.