English

E-Tebligat başvuru süresi 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir

Sirküler No: 1821

Bilindiği üzere, 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin başvuru süresi 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu nedenle, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin en geç

31 Mart 2016 günü mesai saati sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek gerekli başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.